Gorlickie Centrum Kultury Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Gorlice zapraszają

Niniejszym serdecznie zapraszamy
na uroczystość rozdania nagród
i wernisaż wystawy pokonkursowej
KONKURSU RYSUNKU SATYRYCZNEGO
ROPONIOSKA 2007
temat: NAFTA i PRZEMYSŁ NAFTOWY
w krzywym zwierciadle satyry

Uroczystość odbędzie się 29 czerwca 2007 r.
o godz. 18-tej w Młodzieżowym Domu Kultury
w Gorlicach, Rynek 2

 

 


Gorlickie Centrum Kultury Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Gorlice zapraszają

na XVIII Przegląd Folkloru Pogórza 23-24 czerwca 2007r.

Program
23 czerwca 2007 r. ( sobota)
Gorlice- Gorlickie Centrum Kultury
godz. 10.00- 14.00 III Seminarium Folklorystyczne część I

Gorlice- Park Miejski
godz. 15.00 - 18.00 PREZENTACJE UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU część I
Dziecięcy Zespół "Mali Graboszczanie" - Grabownica, Agata Korfanty - solistka Grabownica, Zespół Śpiewaczy "Odrzykonianki" - Odrzykoń, Genowefa Malska - gawędziarka Odrzykoń, Kapela Ludowa "Libuszanie" - Libusza, Zespół Śpiewaczy "Ustrobianki" - Ustrobna, , Zespół Pieśni i Tańca "Wójtowiacy"- Wójtowa, Emilia Czeluśniak- solistka Wójtowa, Maria Bania- solistka Wójtowa, Dziecięcy Zespół Ludowy "Lipowy Kwiat"- Lipinki, Justyna Szetela - solistka Lipinki, Dawid Czech - solista Lipinki, Kamil Buś - solista Lipinki, Daniel Buś- solista Lipinki, Weronika Piróg- gawędziarka Lipinki, Zespół Ludowy "Lipiniacy"- Lipinki, Olga Czech- solistka Lipinki, Maria Cionek- solistka Lipinki, Maria Bochenek- gawędziarka Lipinki, Elżbieta Haluch- gawędziarka Lipinki
godz. 18.00 - koncert zespołów "TREMBITA" i "NAMYSTO" z Ukrainy

24 czerwca 2007 r. (niedziela)
Gorlice- Gorlickie Centrum Kultury
godz. 10.00- 14.00 III Seminarium Folklorystyczne - część II

Gorlice - Park Miejski
godz. 15.00 - 18.00 PREZENTACJE UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU - część II
Dziecięcy Zespół Regionalny "Łużnianie" - Łużna, Zespół Śpiewaczy Stowarzyszenia Kobiet Wsi Kobylanka - Kobylanka, Kinga Czech, Zuzanna Szurek - solistki Kobylanka, Kapela Ludowa "Pogórzanie" Jasło, Teresa Rzońca - solistka Jasło, Tomasz Furman- śpiewak Jodłowa, Wojciech Krężel- instrumentalista Kąty, Karol Brej- gawędziarz Jasło, Emilia Polak - gawędziarka ludowa Jasło, Zespół Regionalny " Mali Lipniczanie" - Lipnica Wielka,
Zespół Kobiecy "Lubatowianie"- Lubatowa, Zespół " Mali Lubatowianie"- Lubatowa, Justyna Zając- solistka Lubatwa, Kapela Ludowa "Lubatowianie"- Lubatowa, Józef Zygmunt - solista Lubatowa, Marzena Jakieła - solistka Lubatowa, Regionalny Zespół "Mali Jastrzębianie" - Jastrzębia
godz. 18.00 - koncert zespołów "TREMBITA" i "NAMYSTO" z Ukrainy
godz. 19.15 - koncert zespołu "TARKA" ze Słowacji
godz. 20.30 - koncert zespołu "KITEN" z Bułgarii

Ponadto w programie:
Jarmark Rękodzieła Artystycznego - prezentują się: garncarz, tkaczka, łyżkarz, hafciarka, koronczarka z pokazem koronki frywolitkowej, bibułczarka.

Program zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskieg

 


I  GORLICKIE   PREZENTACJE   REGIONALNE

"DOBRE, BO POGÓRZAŃSKIE"
w tym:
- XVIII Przegląd Folkloru Pogórza
- III Festiwal Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży
- I Konkurs produktu regionalnego Ziemi Gorlickiej "Dobre, bo Pogórzańskie"
- Noc Świętojańska

Termin: 23-24 czerwca 2007 r.
Miejsce: Rynek i Park Miejski w Gorlicach
Organizatorzy: Gorlickie Centrum Kultury, Małopolski Ruch Samorządowy - Ziemi Gorlickiej, Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Zielony", Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki", Młodzieżowy Dom Kultury, Urząd Miejski w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Powiatu Gorlickiego, Burmistrz Miasta Gorlic.
Patronat medialny: Regionalna Telewizja Gorlice, Dziennik Polski, portal www.mojegorlice.pl, Radio Galicja

Program:
23 czerwca 2007 (sobota)
godz. 10.00-14.00 - III Seminarium Folklorystyczne GCK
godz. 14.00 - Jarmark rękodzieła artystycznego oraz prezentacja produktów Park Miejski regionalnych
godz. 15.00 - otwarcie pierwszego dnia I Gorlickich Prezentacji Regionalnych Park Miejski
godz. 15.15 - XVIII Przegląd Folkloru Pogórza Park Miejski
godz. 18.00 - Zespół Muzyki Narodowej "Trembita"i "Namysto" Park Miejski Kałusz- Ukraina
godz. 18.00 - pokaz wypalania dziegciu Park Miejski
godz. 21.00 - pokaz sztuki kaskaderskiej Park Miejski
godz. 21.30 - Noc Świętojańska - widowisko plenerowe zakończone puszczaniem Park Miejski wianków i pokazem sztucznych ogni

24 czerwca 2007 (niedziela)
godz. 9.30 - pokaz sztuki kaskaderskiej Rynek
godz. 9.45 - III Festiwal Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży Rynek
godz. 10.00 - III Seminarium Folklorystyczne GCK
godz. 13.30 - parada uczestników Festiwalu Teatrów - przejście do Parku Rynek Miejskiego
godz. 14.00 - jarmark oraz prezentacje produktów regionalnych Park Miejski
godz. 14.00 - wręczenie Grand Prix III Festiwalu Teatrów Ulicznych Dzieci i Park Miejski Młodzieży
godz. 14.15 - występ laureata III Festiwalu Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży Park Miejski
godz. 14.45 - otwarcie drugiego dnia I Gorlickich Prezentacji Regionalnych Park Miejski wręczenie nagrody głównej oraz znaków promocyjnych produktów regionalnych konkursu "Dobre, bo Pogórzańskie"
godz. 15.00 - XVIII Przegląd Folkloru Pogórza Park Miejski
godz. 18.00 - koncert zespołu "TREMBITA"i" NAMYSTO" - Ukraina Park Miejski
godz. 19.15 - koncert zespołu "TARKA"- Słowacja Park Miejski
godz. 20.30 - koncert zespołu "KITEN" - Bułgaria Park Miejski

Ponadto w programie:
Jarmark Rękodzieła Artystycznego - prezentują się: garncarz, tkaczka, łyżkarz, hafciarka, koronczarka z pokazem koronki frywolitkowej, bibułczarka Stoiska gastronomiczne, atrakcje dla dzieci, gry i zabawy rekreacyjne.

Program zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Dni na Rzecz Trzeźwości

HEPPENING NA PŁYCIE GORLICKIEGO RYNKU 4 czerwca 2007

Gorlickie Dnia na Rzecz Trzeźwości  obfitowały w wiele różnorodnych zdarzeń których uczestnikami była młodzież gorlickich gimnazjów i szkół średnich. Punktem kulminacyjnym był 4 czerwca br. happening na gorlickim rynku. Podczas którego widzowie mogli obejrzeć okolicznościowe spektakle oraz występy artystyczne. Każdy zainteresowany mógł bezpłatnie skontrolować poziom cukru i cholesterolu oraz zmierzyć poziom ciśnienia tętniczego krwi. Można również było skorzystać z porad zdrowego trybu życia lub sprawdzić swoje umiejętności w symultanie szachowej.

galeria

OGŁOSZENIE

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych ogłasza nabór do II edycji Szkoły liderów lokalnych organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego. Oferta adresowana jest do osób aktywnie działających lub pracujących w sektorze pozarządowym na rzecz wsparcia grup ryzyka i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Małopolsce. Do udziału w Szkole liderów zapraszamy osoby, dysponujące już pewnym doświadczeniem w zakresie pracy w organizacji pozarządowej, które jednak chcą nadal rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja lokalnych organizacji pozarządowych o profilu społecznym,  profesjonalizacja ich  kadry i działań.

W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o przesłanie CV wraz z wypełnioną ankietą zgłoszeniową, do dnia 7 marca 2007 na nr faksu 12/ 421-83-40 lub adres email a.pasieka@iss.krakow.pl . Z wybranymi spośród Państwa osobami będziemy się kontaktować zapraszając na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w podanym przez nas terminie.

Udział w studium jest bezpłatny. Istnieje również możliwość refundacji części kosztów przejazdów oraz noclegów uczestników studium. Zajęcia będą prowadzone od 23 marca do 24 czerwca 2007 roku.  

UWAGA !

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i lokalny charakter naszej inicjatywy preferować będziemy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z terenów mniejszych miejscowości.

Dodatkowych informacji udzielają Anna Pasieka, Elżbieta Bartoszek pod nr tel/fax (012) 421-83-40, adres a.pasieka@iss.krakow.pl, fundusze@iss.krakow.pl.Zakończony został ostatni etap realizowanego przez Urząd Miejski zadania pn. „Kanalizacja sanitarna dla osiedla Glinik Górny w Gorlicach”.


Realizacja rzeczowa zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Umowa z Wojewodą Małopolskim podpisana została w lutym 2005 roku.
Zadanie zostało podzielone na sześć etapów (kwartałów). Do realizacji przystąpiono w lipcu 2005 r. Rzeczowe zakończenie inwestycji - zgodnie z przyjętym harmonogramem - nastąpiło w listopadzie 2006 roku.
Zakres wykonanego projektu objął ulice: Szopena, Biecką, Kombatantów, Wincentego Pola, Robotniczą, Zagórzańską, Graniczną, Leśną, Wspólną i Sikorskiego (ok. 290 ha.). Ogółem w latach 2005 - 2006 wybudowano 24,48 km kolektorów grawitacyjnych z rur PCV o śr. 160 – 315 mm i tłocznych z rur PE o śr. 72 – 225 mm wraz z czterema pompowniami ścieków: główną i trzema lokalnymi. 
Za wykonane zadanie Gmina Miejska otrzymała refundacje kosztów w wysokości 2 335 tyś. zł. oraz wystąpiła o refundację ostatniego etapu w kwocie 407,5 tyś. zł.
Realizacja projektu przebiegała sprawnie i bezkonfliktowo, dzięki współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego (Inwestora – Gminy Miejskiej Gorlice, wykonawcy – Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy „HAŻBUD” Sp. z o.o. Gorlice inspektorów nadzoru z MGGP S.A. Tarnów) i mieszkańców Osiedla Glinik Górny. 
Niezbędnym warunkiem rozliczenia przedmiotowego projektu jest uzyskanie efektu ekologicznego jakim jest podłączenie wszystkich budynków objętych dokumentacją projektową. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy już wykonali przyłącza kanalizacyjne i zwracamy się z prośbą do pozostałych mieszkańców o ich bieżącą realizację. 
W ramach działań promocyjnych zadania ustawiono na terenie budowy kanalizacji cztery tablice pamiątkowe, zawierające informację na temat zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania. 
Zamierzona inwestycja spowodowała polepszenie warunków sanitarnych mieszkańców Osiedla Glinik Górny oraz w zdecydowany sposób wpłynęła na poprawę stanu środowiska naturalnego.
Zdjęcie: Tablica pamiątkowa ustawiona na skrzyżowaniu ulicy granicznej z Wspólną.


Magura rusza!!!
Stowarzyszenie „Beskid Zielony” Lokalna Organizacja Turystyczna informuje, że długo oczekiwane otwarcie wyciągów narciarskich na Magurze Małastowskiej i w Małastowie nastąpi 01.02.07r. Serdecznie zapraszamy Państwa jak również Waszych gości do skorzystania z białego szaleństwa.

Warunki panujące na stoku: www.malastowska.pl, www.osir.gorlice.pl27 stycznia 2007 - 51 rocznica śmierci księdza Bronisława Świejkowskiego komisarycznego burmistrza Gorlic z okresu I wojny światowej

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Powiat Gorlicki uczestniczy w "Programie wyrównywania różnic między regionami" dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Obszar C w/w Programu przeznaczony jest dla pracodawców na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację projektu dofinansowanego w ramach Obszaru C nie może przekroczyć 75% kosztów realizacji projektu (maksymalna wysokość dofinansowania na każde wyposażone miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym miejscu - do 23.000 zł) - dofinansowanie nie obejmuje refundacji wynagrodzenia.

Program wraz z procedurami i kryteriami, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o przyznanie dofinansowania oraz obowiązujące druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
Zainteresowani pracodawcy - projektodawcy winni przedłożyć wnioski o dofinansowanie opracowanych projektów do Starostwa Powiatowego - Zespół ds. Rozwoju, w terminie do 23 lutego 2007 r.

Ponadto istnieje możliwość konsultacji w tut. Starostwie w dniach od 22 stycznia do 16 lutego br. u p. Andrzeja Wojciechowskiego - w zakresie wypełniania przedmiotowych wniosków (osobiście lub telefonicznie - nr tel. 018-354-87-82).


Informacja

W dniu 27 stycznia 2007 roku /sobota/, o godz. 800 w Kościele Narodzenia NMP w Gorlicach zostanie odprawiona Msza św. w 51 rocznicę śmierci Komisarycznego Burmistrza Gorlic Księdza Bronisława Świeykowskiego - Honorowego Obywatela Gorlic.
Uroczystość zakończy przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie przed kryptą Wielkiego Gorliczanina nastąpi złożenie wiązanki kwiatów oraz zapalenie znicza.


62 rocznica wyzwolenia Gorlic i powiatu gorlickiego z niewoli niemieckiej - 17 stycznia 1945 r.

 W dniu 2.01.2007 r w Hotelu Glinik odbyło się spotkanie Noworoczne

 


Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 2 października 2006 roku Uchwałą Nr XLIX/628/06 przyjął zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego, realizując tym samym zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz "Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski"
Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego określająca zasady udzielania tychże dotacji dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.malopolskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, została również opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 880 z dnia 5 grudnia 2006 r.
Ponadto w Urzędzie Miejskim w Gorlicach w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu II piętro, pok. 202 zainteresowane osoby - mogą zapoznać się z zasadami udzielania tych dotacji


Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że Rada Miasta Gorlice w dniu 26 października 2006 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad, warunków i form udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Mieście Gorlice.

W myśl tej uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości na następujących warunkach:

1. budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z działalnością gospodarczą (z wyłączeniem działalności w zakresie handlu hurtowego i detalicznego oraz działalności usługowej) na okres 4 lat: przedsiębiorców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy w następującej wysokości:
- 2 000 zł rocznie za każde nowo utworzone miejsce pracy
2. budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z działalnością gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego oraz w zakresie usług na okres 3 lat: przedsiębiorców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy w następującej wysokości:
- 1 000 zł rocznie za każde nowo utworzone miejsce pracy

Wnioski o zamiar skorzystania z zwolnienia określonego w uchwale należy składać na ustalonym druku w terminie do 31 grudnia 2006 r.
Szczegółowe informacji w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gorlicach - Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej tel.35 51 239 Uchwała o której mowa wyżej dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Podatki.


INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GORLICE
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52 poz. 379) producentom rolnym przysługuje zwrot tego podatku.

więcej


RUSZAJĄ STUDIA W GORLICACH!

20 października br. odbędzie się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Gorlicach. Tym samym Gorlice dołączyły do siedmiu innych aktualnie działających Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych AE w Krakowie

ZOD w Gorlicach Akademii Ekonomicznej w Krakowie uruchomiono 30 czerwca br. Na mocy porozumienia podpisanego przez władze AE w Krakowie oraz przedstawicieli gorlickiego Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Gorlice uruchomione zostały studia niestacjonarne pierwszego stopnia (zaoczne) na kierunku Zarządzanie i marketing. Studia na tym kierunku w roku akademickim 2006/2007 podejmie w Gorlicach 110 osób. W gorlickim ZOD AE w Krakowie trwa też jeszcze nabór na studia podyplomowe "Zarządzanie rozwojem społeczno-gospodarczym", które mają być realizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej AE w Krakowie.
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007 rozpocznie się mszą świętą w intencji pracowników i studentów, odprawioną o godz. 15.00 w kościele pw. Narodzenia NPM, przy pl. Kościelnym 1. Na godzinę 15.50 przewidziano poświęcenie tablicy z oficjalną nazwą instytucji, która to tablica zawiśnie na ścianie siedziby Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Gorlicach: na budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego, przy ul. Niepodległości 5. W auli tegoż budynku zorganizowane zostaną centralne uroczystości inauguracyjne.
W programie przewidziano m.in.:

  • Hymn "Gaude Mater Polonia" w wykonaniu gorlickiego chóru Belfersingers.
  • Przemówienie JM Rektora AE w Krakowie, prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
  • Wystąpienia zaproszonych gości: Kazimierza Sterkowicza - Burmistrza Gorlic i Mirosława Wędrychowicza - Starosty Powiatu Gorlickiego
  • Immatrykulację studentów I roku oraz odśpiewanie studenckiej pieśni "Gaudeamus igitur".

    Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego będzie także okazją do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego pt. "Miasto i region na współczesnym rynku". Wykład wygłosi prof. dr hab. Andrzej Szromnik - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia AE w Krakowie.
    Po odśpiewaniu hymnu państwowego wszyscy zaproszeni goście będą mogli wziąć udział w mniej oficjalnej części inauguracji - koktajlu, zorganizowanym w obiekcie gastronomicznym Zespołu Szkół Zawodowych.


I Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski dla Pracowników Samorządowych i Radnych

Organizatorzy I Międzynarodowych Sportowych Mistrzostw Polski dla Pracowników Samorządowych i Radnych serdecznie dziękują wszystkim ekipom biorącym udział w zawodach za stworzenie miłej i sympatycznej atmosfery oraz walkę fair play. 

Dziękujemy serdecznie i bardzo gorąco naszym sponsorom, tj.: Firmie „FAKRO” PP sp. z o.o. Nowy Sącz,
Bankowi PKO BP S.A. O/Gorlice,
Marszałkowi Województwa Małopolskiego,
MPGKiM sp. z o.o. o/Gorlice,
Firmie „Joker” Gorlice
Staroście Gorlickiemu,
Urzędom Gmin: Gorlice, Uście Gorlickie i Moszcenica

Dziękujemy współorganizatorom mistrzostw, tj.
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gorlicach,
I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach
MKS „Radość” Gorlice,
MKS „Badmin” Gorlice,
Zarządowi Powiatowemu LOK Gorlice
Gorlickiem Centrum Kultury

Do zobaczenia za rok

Burmistrz Miasta Gorlice – Kazimierz Sterkowicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Jerzy Knot


Gmina Miejska Gorlice bierze udział ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych ?Śpiewająca Polska?

"Śpiewająca Polska" to program skierowany do najmłodszych - by przez śpiew mogli radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania; by przez przyjemnie spędzony czas uczyli się wewnętrznej dyscypliny, otwierali na świat kultury.

Program wspiera rozwój chórów szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórami. W roku szkolnym 2006/2007 "Śpiewająca Polska" obejmie 300 szkół z całej Polski.

Narodowe Centrum Kultury zarządza programem przy pomocy partnera, jakim jest Festiwal "Wratislavia Cantans". Festiwal sprawuje opiekę metodyczną i merytoryczną dzięki zespołowi koordynatorów regionalnych pod kierunkiem Grażyny Rogali-Szczerek, koordynatora ogólnopolskiego.

Stałymi formami działalności w ramach programu są m.in.: dodatkowe lekcji śpiewu, comiesięczne spotkania dyrygentów, warsztaty dla osób prowadzących chóry oraz doroczne przeglądy chórów szkolnych.

Program Śpiewająca Polska oparty jest na podobnym programie - Śpiewający Wrocław, który przyniósł znakomite efekty. Wrocławski program od pięciu lat funkcjonujący przy Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym merytorycznie prowadzony od początku przez Grażynę Rogalę - Szczerek - sponsorowany jest przez urząd miasta Wrocławia.


Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" 2006

Gmina Miejska Gorlice przystąpiła do ogłoszonego przez redakcję dziennika "Rzeczypospolita" Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" 2006. Z pośród 100 zgłoszonych gmin Polski, miasto Gorlice zajęło 23 miejsce w skali kraju, a 3 miejsce w województwie małopolskim w kategorii Najlepsza Gmina Miejska.


1 września 1939  -  Pamiętamy ...
1 września 2006 roku w Gorlicach w samo południe zawyły syreny, przypominając tragiczne wydarzenia sprzed 67 lat. Zebrani pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Gorlickiej na wzgórzu Korczak uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystości uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele władz miasta, powiatu, instytucji i zakładów pracy z terenu Gorlic, dzieci i młodzież z gorlickich szkół oraz mieszkańcy miasta i powiatu. Uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi związków kombatanckich, służb mundurowych, partii politycznych i szkół oddali hołd poległym składając wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz. W tym uroczystym dniu kombatanci – Żołnierze Września zostali odznaczeni medalami pamiątkowymi, odznakami i dyplomami przyznanymi przez Zarząd Główny Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Zarząd Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Apel Poległych poprowadził major Marek Podraza – Zastępca Komendanta Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Koniecznej.

Studiuj w Gorlicach!

Akademia Ekonomiczna zaprasza do nowego zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Gorlicach na studia zaoczne na Wydziale Zarządzania. Na mocy porozumienia od października 2006 roku w Gorlicach możliwe będzie podjęcie studiów licencjackich. Koszt nauki na I roku wynosił będzie 1300 zł za semestr. Rekrutację prowadzi Zespół Szkół Zawodowych w Gorlicach ul. Niepodległości 5, tel. 0-18 353-50-19. Tam też będą odbywać się zajęcia. Szczegółowe informacje na stronie www.ae.krakow.pl .
Akademia organizuje w Gorlicach także studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie regionem (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funduszy UE). Wstępne deklaracje uczestnictwa prosimy kierować na adres sekretariatu ZSZ w Gorlicach (adres jw.). Zgłoszenia przyjmowane będą do końca czerwca br.

Na studia zaoczne w Gorlicach zaprasza również Akademia Górniczo - Hutnicza na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Rekrutację prowadzi Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach, ul. Wyszyńskiego 18, tel. 0-18 353-60-40. Informacje na stronie www.wnig.agh.edu.pl

Planowane są także, wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu studia pomostowe dla czynnych zawodowo pielęgniarek. Z wejściem Polski do Unii Europejskiej wiąże się obowiązek uzupełnienia przez wszystkie pielęgniarki do 2010 roku wykształcenia do wymaganego poziomu licencjata.
Kształcenie pomostowe zostało wprowadzone do polskiego porządku ustawą o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 1 maja 2004 r. oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2004 r. Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim średnim lub pomaturyalnym i stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej.


Uniwersytet Złotego Wieku
30 czerwca o godz. 14 w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach otwiera swoje podwoje Uniwersytet Złotego Wieku, skierowany do osób starszych, emerytów i rencistów oraz wszystkich pragnących w ciekawy i niekonwencjonalny czas spędzać czas wolny. Inauguracyjny wykład pod hasłem "Europejski model społeczny" wygłosi prof. Jerzy Hausner.


Delegacja Województwa Uppsala (Szwecja) w Gorlicach

Delegacja ze Szwecji na czele z Wojewodą Regionu Uppsala Andersem Björckiem gościła w powiecie gorlickim. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji rządowej oraz inicjatyw gospodarczych i kulturalnych, które mogłyby być przedmiotem partnerskich przedsięwzięć i wzajemnej współpracy dwustronnej. Szwedzkiemu wojewodzie towarzyszyli: Małżonka - Leif Byman, Wicewojewoda Regionu Uppsala wraz z Małżonką, Marcin Brożek - sekretarz ds. współpracy z zagranicą z Urzędu Wojewódzkiego Uppsala oraz I Wicewojewoda Małopolski Andrzej Mucha. Delegacja została podjęta w ratuszu miejskim. Honory gospodarza czynili Burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz i Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Bogdan Musiał. Uczestnikami spotkania byli Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz, Wicestarosta Stanisław Szura, Senator RP Stanisław Kogut, Sekretarz Gminy Uście Gorlickie Marek Oleś, Sekretarz Gminy Ropa Janusz Konior. Burmistrz Gorlic w krótkim zarysie przybliżył historię i dzień dzisiejszy naszego miasta. Goście ze Szwecji oraz towarzyszące im osoby zwiedzali Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach, byli zachwyceni historią tej ziemi, zwłaszcza dziejami przemysłu naftowego oraz plastycznie udokumentowaną operacją Bitwy Gorlickiej wraz z gabinetem figur woskowych. Obiecali powrócić w te piękne strony Beskidu Niskiego.

W spotkaniu uczestniczyli także: wicestarosta Stanisław Szura, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Musiał, burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz, zastępca burmistrza Andrzej Orchel oraz przedstawiciele gmin: Ropa i Uście Gorlickie.
Witając przybyłych gości starosta Mirosław Wędrychowicz powiedział: "Dziękuję Panu wojewodzie Witoldowi Kochanowi za zorganizowanie tego spotkania i liczę, iż będzie ono początkiem naszych kontaktów na poziomie urzędów, instytucji a także biznesu oraz wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki w obu kierunkach. To okazja do rozwijania dawnych dobrych XVI - wiecznych tradycji. [...] Zapominając o wojennych doświadczeniach mogę powiedzieć śmiało, że Ziemia Gorlicka stoi przed Szwedami otworem i serdecznie do siebie zaprasza...".
Wojewoda Uppsali Anders Bjorck wyraził radość z wizyty w Polsce. Podkreślił, iż "współpraca z Małopolską trwa już wiele lat. Sam po raz pierwszy byłem w Polsce jako przewodniczący Rady Europy. Mam świadomość, że bez Polaków takich jak papież Jan Paweł II, Lech Wałęsa i wysiłku wielu innych Europa wyglądałaby zupełnie inaczej. Dzięki nim i zjednoczonej Europie mamy dziś możliwość współpracy na wszystkich płaszczyznach. Jestem bardzo szczęśliwy z wizyty w Gorlicach...".
Następnie Daniel Markowicz przedstawił prezentację o powiecie gorlickim uwzględniającą największe atrakcje tej ziemi oraz możliwości inwestycyjne.Spotkanie z Ministrem Sportu

27 lipca 2006 r. w Nowym Sączu z inicjatywy Senatora Stanisława Koguta doszło do spotkania środowisk sportowych i samorządowych z dawnego województwa nowosądeckiego z Ministrem Sportu Tomaszem Lipcem. Po krótkim wprowadzeniu przez ministra w zakres prac jakie ministerstwo pod jego kierunkiem obecnie realizuje - zmiana ustawy o kulturze fizycznej, porządkowanie spraw przepływu środków finansowych wraz z likwidacją pośredników oraz informacja o sytuacji w Polskim Związku Piłki Nożnej, Polskim Związku Narciarskim i Polskim Związku Biathlonu - spotkanie przyjęło formę pytań i odpowiedzi.
Generalnie pytania ukierunkowane były na brak środków finansowych na szkolenie, udział w rozgrywkach, budownictwo infrastruktury sportowej. Były też prośby o zmianę przepisów prawnych blokujących rozwój sportu - ustawa o finansach publicznych oraz o pożytku publicznym i wolontariacie. Na wszystkie pytania odpowiadał minister bez obiecanek lecz rzeczowo, od polemik się dystansował. W spotkaniu z naszego miasta uczestniczyli: Burmistrz Miasta Gorlice Kazimierz Sterkowicz i Z-ca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Jerzy Knot. Był też czas na krótkie spotkanie z ministrem i wręczenie medalu wybitego z okazji 90 rocznicy Bitwy pod Gorlicami i materiałów promocyjnych.

 


Spotkanie z laureatką nagrody Burmistrza z dziedziny kultury

W dniu 7 czerwca 2006 r. w Gabinecie Burmistrza Miasta Gorlice Kazimierza Sterkowicza odbyło się spotkanie z laureatką nagrody Burmistrza z dziedziny kultury Magdaleną Zębalą. W spotkaniu uczestniczyli rodzice Madzi oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Aleksander Augustyn i jego zastępca Jerzy Knot, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 Sławomir Kowalski i Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Henryk Rąpała.
Magdalena Zębala jest uczennicą klasy fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Gorlicach i osiągnęła wiele sukcesów na konkursach w Stalowej Woli, Krakowie, Krynicy oraz Jaśle. Wielokrotnie występowała również na uroczystościach państwowych i miejskich organizowanych w naszym mieście.


DNI GORLIC 2006

DNI GORLIC 2006 za nami, pozostały wspomnienia

galeria


"Państwo Gorlickie"

Na Gorlickim rynku księgarskim pojawiła się długo oczekiwana, monograficzna publikacja autorstwa pana Andrzeja Ćmiecha pt. "Państwo Gorlickie". Autor - z zawodu technolog przeróbki plastycznej w Kuźni "Glinik", z zamiłowania historyk, filatelista, bibliofil i kolekcjoner od wielu lat poszukiwał i gromadził materiały związane z dziejami Gorlic. Trud poszukiwacza zaowocował pięknie wydaną przez "Wydawnictwo Fundacja" z Nowego Sącza publikacją "Państwo Gorlickie", za co autor od władz miasta otrzymał okolicznościowy medal 650 lecia lokacji Gorlic.
Uroczysta promocja tak potrzebnej Gorlicom pięciowiecznej monografii odbyła się 8 marca br. w Dworze Karwacjanów z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Ponad 100 osobowa publiczność gorąco przyjęła autora i jego dzieło, oklaskiwała koncert fortepianowy Oli Świgut - uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu, prowadzonej przez Panią Teresę Orchel oraz scenkę artystyczną przedstawioną przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach pod kierunkiem polonistki Pani Ireny Kordys.
Wieczór autorski prowadziła Pani Katarzyna Sułkowska - prezenterka Gorlickiej Telewizji Regionalnej wraz z Panem Jerzym Leśnikiem - znanym gorliczanom dziennikarzem.
Wszyscy zaproszeni zasmakowali w kulinarnej niespodziance sponsorowanej przez właściciela restauracji "Starościańska" w Gorlicach Pana Marka Mroczkę.

Co oznacza termin "Państwo Gorlickie"?. Na to pytanie odpowie Państwu zawartość publikacji, dostępnej w Gorlickim Centrum Informacji i gorlickich księgarniach. Życzymy miłej lektury.

 

Umowa o partnerskiej współpracy między miastami
Gorlice i Nyiregyhaza

18 marca 2006 r. w Małopolskiej Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów" odbyła się uroczystość podpisania Umowy o partnerskiej współpracy między miastami Gorlice i Nyiregyhaza w Republice Węgierskiej przez Burmistrza Gorlic Kazimierza Sterkowicza i Zastępcę Prezydenta Miasta Nyiregyhaza Tukacs Istvan.
Spotkanie to było ukoronowaniem współpracy między Gorlicami i Nyiregyhaza, która rozpoczęła się w 1987 r.
Wieloletnie kontakty obu miast dotyczyły do tej pory głównie kultury, sportu, edukacji oraz działalności samorządowej. Wolą zaprzyjaźnionych społeczności jest, aby podpisanie formalnego dokumentu o współpracy zaowocowało dalszym zacieśnieniem kontaktów oraz poszerzeniem ich spektrum.

Współpraca między Gorlicami i Nyiregyhaza


KURSY JĘZYKOWE W GCI


Obecnie w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Rzeźniczej 10 w Gorlicach realizowane są kursy języka angielskiego i niemieckiego w stopniu podstawowym. Kursy te są bezpłatne i dotyczą wyłącznie osób bezrobotnych.


X MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ "5"
STREFA IV GORLICE - 10-12 MARCA 2006 R.

O G Ł O S Z E N I E
Urząd Miejski w Gorlicach ogłasza konkurs pn.
"OGRODY - OAZY ZIELENI Gorlice 2006"

W konkursie zostanie wyłoniony najładniejszy ogród na terenie miasta Gorlice.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
§ I kategoria - najładniejszy ogród przydomowy przy budynku jednorodzinnym,
§ II kategoria - najładniej urządzony teren zieleni wokół budynku wielorodzinnego.

 

Zgłoszeń mogą dokonywać:
§ I kategoria - właściciel lub władający nieruchomością na której położony jest ogród,
§ II kategoria - Spółdzielnie Mieszkaniowe, Miejski Zarząd Budynków, właściciele lub inni administratorzy budynków wielorodzinnych oraz mieszkańcy utrzymujący dany teren.
W czasie trwania konkursu zostanie dokonany przegląd zgłoszonych ogrodów.

Zgłoszenia konkursowe prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2 w terminie do 16 czerwca 2006 r.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną ogłoszone w miesiącu wrześniu podczas uroczystego spotkania.
Dla zwycięzców oraz wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody zarówno pieniężne jak również rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.


IV Ogólnopolski Spływ Kajakowy

Dnia 7 kwietnia 2006 r. (piątek) o godz. 11.00 na rzece Ropie w Gorlicach, na odcinku pomiędzy dwoma mostami odbędzie się uroczyste otwarcie spływu.
Następnie będzie można obejrzeć cykl imprez w wykonaniu kajakarzy - rodeo kajakowe, zawody, pokazy ratownictwa itd.

Serdecznie zapraszamy!!


Dyrektor Małopolskiej Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów" w Gorlicach
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach
oraz Artyści

zapraszają dnia 7 kwietnia br. (piątek) na wernisaż wystaw:

2 x SAK - malarstwo i litografia
godz. 17.00 - Miejska Biblioteka Publiczna - otwarcie wystawy litografii
godz. 18.00 - Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów" sala wystawowa im. ks. Br. Świeykowskiego - otwarcie wystawy malarstwa

W programie wernisażu przewidziano wykonanie przez Autora - Marka Saka odbitek litograficznych
na zabytkowej prasie Leona Wyczółkowskiego. Odbitki te zostaną rozlosowane wśród publiczności.


Janusz Jędrzejowski- rzeźba i medalierstwo
godz. 18.00 - Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów" sala wystawowa im. prof. Włodzimierza Kunza


"Spółdzielnie Socjalne" c.d.

W dniu 2006-03-29 w Gminnym Centrum Informacji przy ul.Rzeźniczej odbyło się pierwsze spotkanie grupy członków "Spółdzielni Socjalnych".


XXXIII PUCHAR MAGURY W SLALOMIE GIGANCIE

Zawody zostaną rozegrane w dniach:
25.02.2006 r. (sobota) w Małastowie - kategoria dzieci i młodzików, 26.02.2006 r. (niedziela) na stoku Magury Małastowskiej - kategoria junior i senior.

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00, zakończenie ok. godz. 15.00.Dokładne godziny zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń - w listach startowych.

Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe będą przyjmowane w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, ul. Sportowa 9, tel./fax (018)3526970, e-mail: osir@osir.gorlice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2006r. Opłata startowa wynosi 10,00 zł. Szczegóły na stronie internetowej: www.osir.gorlice.pl


50. ROCZNICA ŚMIERCI KS. BRONISŁAWA ŚWIEYKOWSKIEGO

Serwis zdjęciowy z obchodów
50 rocznicy śmierci Komisarycznego Burmistrza Gorlic
Ks. Bronisława Świeykowskiego
Honorowego Obywatela Gorlic
w dniu 27 stycznia 2006 roku

 

 


wg programu:

godz. 9.00 - zwiedzanie wystawy poświęconej życiu i działalności Ks. Bronisława Świeykowskiego (muzeum Regionalne PTTK Gorlice, ul. Wąska 7)

godz. 10. 00 - Msza św. w Kościele NNMP w Gorlicach celebrowana przez
Ks. Prałata Józefa Micka Honorowego Obywatela Miasta Gorlice z udziałem pocztów sztandarowych

godz. 11.00 - uroczysta sesja Rady Miasta Gorlice oraz Młodzieżowej Rady
Miasta Gorlice poświęcona 50 rocznicy śmierci Komisarycznego
Burmistrza Miasta Gorlic Ks. Bronisława Świeykowskiego w Małopolskiej Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów"

godz. 12.00 - odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej Ks. Bronisława
Świeykowskiego i złożenie wiązanki kwiatów (budynek w
Gorlicach przy ul. Świeykowskiego 4)

godz. 12.15 - przemarsz na cmentarz parafialny - złożenie wieńców przez Honorowych Obywateli Miasta Gorlice i Władze Samorządowe Grodu Dersława Karwacjana oraz zapalenie znicza przed kryptą Wielkiego Gorliczanina


Akcja Zima 2006

II Rajd Magurski

W dniach 10 i 11 lutego br. na terenie powiatu gorlickiego rozegrany został II Rajd Magurski, który stanowił eliminację do Rajdowych Mistrzostw Polski.
Trasa zawodów biegła przez gminy: Gorlice, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie, a jej łączna długość to ponad 400 km. Start i metę wyznaczono na gorlickim Rynku, gdzie liczni zgromadzeni mieszkańcy oklaskiwali kolejne załogi.
W dwudniowych zawodach wzięło udział ok. 40 załóg, w tym tak znani kierowcy jak Leszek Kuzaj i Tomasz Kuchar. Natomiast gościem honorowym Rajdu był Sobiesław Zasada.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyli Leszek Kuzaj i Maciej Szczepaniak, drugie miejsce przypadło Tomaszowi Kucharowi i Jakubowi Gerberowi, na trzecim uplasowali się Sebastian Frycz i Maciej Wodniak.
Współorganizatorami Rajdu byli Urząd Miejski w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz Automobil Klub Małopolski w Krośnie.Dyplom dla Gminy Miejskiej Gorlice


I OTWARTY TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO
? W SZÓSTCE NA KORCZAKU

19 LUTY / NIEDZIELA/ O GODZINIE 10:00
w Miejskim Zespole Szkół Nr 1
w Gorlicach ul. Hallera 79 / Szkoła Podstawowa Nr 6 osiedle Korczak/

Zapraszamy wszystkich seniorów i junioróZapraszamy
młodzież i tych mniej młodszych, zawodników i amatorów.

Gramy na maksy.

Startowe - 10 zł od osoby
Studenci 5 zł Studenci
Młodzież szkolna wstę szkolna ?

W brydża grali i grają najwięksi tego świata!!!
I TY DO NICH DOŁĄCZ.

ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje oraz regulamin turnieju znajduje się na stronie internetowej szkoły
www.gorlicemzs1.republika.pl


Otwarte Mistrzostwa Gorlic w narciarstwie klasycznym

Zawody zostaną rozegrane w dniu 18.02.2006 r. (sobota) o godz. 10.30 w Nowicy w gminie Uście Gorlickie.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Sportu OSiR w terminie do dnia 15 lutego 2006 r. do godz. 14.00, e-mail: osir@osir.gorlice.pl.

Wpisowe wynosi 10 zł od uczestnika.

Organizator:
- Urząd Miejski w Gorlicach - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach
- Klub Sportowo-Rekreacyjny Jutrzenka Gorlice
- Gospodarstwo Agroturystyczne - P. Dariusz Kowalski i Tatiana Bojko - Nowica.

Dodatkowych informacji udziela Dział Sport OSiR tel/fax. 018 352 69 70.
Szczegóły na stronie internetowej: www.osir.gorlice.pl


180 - lecie powstania poczty w Gorlicach

W 1826 r. administracja austro - węgierska otworzyła w Gorlicach pierwszą placówkę pocztową.
Dla uczczenia obchodów rocznicy 180 - lecia powstania poczty w naszym mieście przygotowano wystawę filatelistyczną, której otwarcie nastąpiło 13 lutego br. w Muzeum Regionalnym PTTK przy ul. Wąskiej 7 w Gorlicach. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 15 kwietnia br.
Organizatorami wystawy są: PTTK, Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach, Urząd Pocztowy w Gorlicach oraz Polski Związek Filatelistów.


Odznaczenia dla "Pogórzan"

Regionalny Zespół Taneczny "Pogórzanie" obchodził jubileusz 40-lecia działalności artystycznej. Z tej okazji członkowie zespołu dniu 11.02.2006 zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, które w imieniu Prezydenta RP wręczył w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Wojewoda Małopolski Witold Kochan.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał kierownik artystyczny "Pogórzan"- Henryk Kuś.
Brązowe Krzyże Zasługi Prezydent nadał: Marii Cetnarowskiej, Marii Malisz, Annie Gucwie, Ryszardowi Królowi, Stanisławowi Maliszowi, Lesławowi Obrzutowi oraz Janowi Posłusznemu.
Burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz dodatkowo odznaczył medalem okolicznościowym z okazji 650 - lecia lokacji miasta oraz 90. rocznicy Bitwy pod Gorlicami Marzenę Roję i Dariusza Malisza.

 


Medalista z Gorlic

Burmistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz zaprosił do Ratusza pana Krzysztofa Kowalskiego Brązowego Medalistę Mistrzostw Świata Juniorów w Zapasach - styl klasyczny oraz jego trenera - pana Zbigniewa Krasoskiego.

W imieniu władz samorządowych Miasta Gorlice oraz jego mieszkańców Burmistrz złożył serdeczne gratulacje w związku ze zdobyciem przez pana Krzysztofa Kowalskiego brązowego medalu w wadze 66 kg na Mistrzostwach Świata Juniorów w Zapasach - styl klasyczny w Wilnie.
Pogratulował wspaniałych sukcesów sportowych będących efektem wieloletniej, wytężonej pracy. Burmistrz zaznaczył też, że osiągane wyniki to powód do dumy nie tylko dla pana Krzysztofa Kowalskiego jako sportowca, ale również dla Gorliczan, gdyż poprzez walki na matach w kraju i za granicą rozsławia on imię Gorlic i Ziemi Gorlickiej.
Kazimierz Sterkowicz życzył medaliście dalszych wybitnych osiągnięć sportowych, powodzenia w życiu osobistym, a w przyszłości - spełnienia największego marzenia każdego sportowca - zdobycia złotego medalu olimpijskiego.

Burmistrz pogratulował również Zbigniewowi Krasoskiemu trenerowi Gorlickiego Zapaśniczego Klubu Sportowego wspaniałych efektów pracy włożonej w przygotowanie i wyszkolenie zawodnika.Spotkanie
Burmistrza Miasta Gorlice
z działaczami kultury i kultury fizycznej w dniu
21 grudnia 2005 r. w Urzędzie Miasta Gorlice

W spotkaniu uczestniczyli:

Kazimierz Sterkowicz - Burmistrz m.Gorlice
Bogdan Musiał - Przewodniczący RM Gorlice
Andrzej Orchel - Z-ca Burmistrza Miasta Gorlice
Aleksander Augustyn - Kierownik WOKiS UM Gorlice
Jerzy Knot - Z-ca Kier.WOKiS UM Gorlice

Nagrodę Burmistrza Miasta Gorlice w dziedzinie kultury otrzymali:

1. Piotr Wójtowicz - prezes Gorlickiego Klubu Kolekcjonerów
2.Waldemar Hubner - artysta

Nagrodę Burmistrza Miasta Gorlice w dziedzinie kultury fizycznej otrzymali:

1.Wojciech Raczyński, działacz społeczny , kierownik drużyn juniorskich "Glinik Karpatia"
2.Mieczysław Holik , trener, społecznik LKS "Pogórze"
3.Małgorzata Liana, społecznik Gorlickiego Klubu Szachowego "Kornuty", obchodzącego X -lecie klub, nauczyciel wf
4.Ryszard Surmanek - działacz społeczny Gorlickiego Klubu Piłki Siatkowej
5. Jerzy Zasowski - prezes Gorlickiego Klubu Zapaśniczego
6. Bartłomiej Semla , zawodnik MKS "Glimar"

Ponadto wręczono z wydawnictwami albumowymi:

1.Okolicznościowe patery:

- Leszkowi Brzozowskiemu - były kierownik Muzeum Regionalne PTTK , obecnie Kierownik Skansenu w Szymbarku
- Aleksandrowi Kumorkiewiczowi - MKS "Glimar", radny, trener, działacz MKS "Glimar", sekcja koszykówki męskiej
- Konstantynowi Mrozkowi - MKS "Radość" - trener, działacz klubu
- Januszowi Pietrucha - KS "Glinik - Karpatia" radny, sponsor i działacz Klubu
- Januszowi Sobczykowi - LSZG "Maraton", były prezes, działacz społeczny oraz sponsor
- Tadeuszowi Zimowskiemu- UKS "Badmin" - prezes, działacz sportowy

2.Medale 650 - lecia m.Gorlice:

- Henrykowi Cup - GKZ, były trener i działacz klubu
- Krzystofowi Kozłowskiemu - GKPS, prezes i trener klubu
- Jackowi Kurzawie - KS "Glinik - Karpatia" sponsor i działacz sportowy
- Markowi Mrozowi - MKS "Radość" - prezes i trener Klubu


Gospodarcza współpraca Gorlic i Kałusza

W gorlickim Ratuszu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Powiatu Gorlickiego a Biznes - Centrum miasta Kałusz na Ukrainie. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Burmistrzowie Kałusza - Roman Suszko i Gorlic - Kazimierz Sterkowicz.
Współpraca dotyczyć ma wielu dziedzin, głównie gospodarki, a także kultury, turystyki, edukacji i oświaty.
Wszystkie podejmowane wspólnie działania zmierzać będą do utworzenia polsko - ukraińskiej regionalnej izby gospodarczejKonkurs o Europejskie Nagrody "Biznes dla Środowiska"


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przez ostatnie 6 lat organizowała Konkurs o Nagrody Programu Czysty Biznes - skierowany wyłącznie do firm członkowskich Programu Czysty Biznes. Jego celem było promowanie przedsiębiorstw, które dzięki działaniom proekologicznym poprawiły swoją konkurencyjność na rynku krajowym lub międzynarodowym.

W roku 2004 Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Środowiska, mając na uwadze osiągnięcia i wieloletnie doświadczenie Programu Czysty Biznes we wspieraniu małych i średnich firm w zakresie ochrony środowiska, powierzył Fundacji rolę krajowego sekretariatu Europejskich Nagród Biznes dla Środowiska (European Business Awards for the Environment) w Polsce. Nagrody te ustanowione zostały w 1987 roku, aby pobudzać innowacje technologiczne mające pozytywny wpływ na rozwój zrównoważonego społeczeństwa. Ich celem jest zwrócenie uwagi na politykę, działania, procesy oraz produkty ze wszystkich sektorów biznesu w Unii Europejskiej, które pomagają osiągnąć: "rozwój gospodarczy i społeczny bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od jakości których zależy dalszy rozwój i działalność człowieka".
Partnerem konkursu "Biznes dla Środowiska" jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

By zachęcić do udziału w Konkursie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), postanowiono oprzeć proces nominacji o Konkurs Nagród Czystego Biznesu, który stał się w ten sposób wstępną fazą eliminacji dla polskich MŚP do Europejskich Nagród "Biznes dla Środowiska". Kolejna edycja Konkursu organizowana pod nazwą Ogólnopolskich Nagród "Czysty Biznes 2005", wspólnie z firmą BP Polska, jest skierowana do wszystkich polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Zwycięzcy Ogólnopolskich Nagród "Czysty Biznes 2005" będą nominowani do Krajowych Nagród Biznes dla Środowiska - eliminacji krajowej do Europejskich Nagród Biznes dla Środowiska.

O Krajowe Nagrody Biznes dla Środowiska mogą ubiegać się wyłącznie laureaci Ogólnopolskich Nagród "Czysty Biznes 2005" i innych polskich konkursów ekologicznych dla firm z danego roku kalendarzowego.

Więcej informacji o konkursie na stronach: www.euro-eko-nagrody.pl

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej LIFE Environment - LIFE04 ENV/PL/000673 - "Menadżer środowiska"

Szczegółowych informacji udziela:
Magdalena Więckiewicz
tel. (012) 422 50 88 wew.33
e-mail: magda.wieckiewicz@epce.org.pl


DNI GORLIC 2005 ROK

związane z obchodami:
- 90. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI
- 650 LECIA LOKACJI MIASTA GORLICE
program

FOTOREPORTAŻ
autor Marcin Gugulski


"LASER DLA OKA"


Obchody 11 XI

Jak co roku - 11 listopada - Gorlice uroczyście obchodzą Narodowe Święto Niepodległości.
O godz. 10.00 odprawiona zostanie msza św. w kościele parafialnym p.w. N.N.M.P., następnie pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Gorlikciej złożone zostaną wieńce przez przedstawicieli władz miasta, powiatu, instytucji, organizacji i całego społeczeństwa.

Proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach niewoli był stopniowy. Podobnie miało to miejsce w Gorlicach.
I tak "2 listopada 1918 r. opublikowana została odezwa Tymczasowej Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach, której przewodniczył Władysław Długosz, a zastępcami byli ks. Bronisław Świeykowski (...) oraz dr Michał Maciejewski z Biecza:
Rodacy! Wielka godzina wybiła na zegarze dziejowym. W oczach naszych zmartwychwstaje, zrzuca pęta wiekowej niewoli Wolna, Niepodległa i Zjednoczona Polska. Jesteśmy wybrańcami losu! Dożyliśmy tej szczęśliwej chwili, którą opiewali nasi wieszczowie i poeci, do której tęskniły wszystkie porozbiorowe pokolenia...
Czytając odezwę gorliczanie i mieszkańcy powiatu gorlickiego czuli, że już żyją
w odrodzonej Polsce. Kończyła się długo droga do wolności i niepodległości".

("Z dziejów Gorlic" Roman Dziubina)


"Pieszo, rowerem, biegiem, spacerem... - po zdrowie" - integracyjno - krajoznawczy spacerek gorlickimi uliczkami

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Gorlicach,
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach,
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach,
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Hotel "Margot"


zapraszają

do udziału w przemarszu jedną z tras spacerowych opisanych w najnowszej mapce wydanej przez Urząd Miejski - "Tydzień z rodziną. Gorlice - takie nasze miasto jest":
1. Trasą nr 2 - "Dziedzictwo kulturowe UNESCO" - z udziałem licencjonowanego przewodnika - Andrzeja Piecucha
2. Trasą nr 5 - "Do Krzyża Milenijnego" - z udziałem licencjonowanego przewodnika - Władysława Śliwy oraz prezesa Miejskiego Koła PTTK w Gorlicach - Tadeusza Ćwiklika

Start: 10 października 2005 r., godz. 8.15 - Kryta Pływalnia w Gorlicach
Ubezpieczenie: we własnym zakresie
Ubiór: sportowy turystyczny, wygodny, dostosowany do zmiennych warunków atmosferycznych
Zakończenie przewidziane o godz. 13.00 na boisku sportowym poza stadionem (obok hotelu "Margot") przy ul. Sportowej 11, a w przypadku deszczu na hali sportowej OSiR. Wszyscy uczestniczący w tym dniu w spacerach, marszach, biegach, jeździe na rowerze (ścieżka rowerowa w parku) będą mogli skorzystać z poczęstunku (herbata + kiełbaska z grilla) przygotowanego przez Organizatorów.

Celem opracowania mapki oraz organizacji opisanej imprezy jest:
ˇ Uaktywnianie życia mieszkańców miasta
ˇ Propagowanie zdrowego spędzania czasu wolnego
ˇ Integracja rodzin różnych środowisk i grup wiekowych młodzieży szkolnej i pozaszkolnej skupionej przy świetlicach osiedlowych, organizacjach, stowarzyszeniach, itp. oraz dorosłych działających na rzecz rozwoju kulturalnego, turystycznego, sportowego, itd.
ˇ Uatrakcyjnianie pobytu w Gorlicach grup turystycznych
i turystów indywidualnych
ˇ Poznanie historii, zabytków, piękna otaczającej nas przyrody
ˇ Nauka orientacji w terenie

W trakcie marszów jak i na zakończeniu miło będzie słyszeć śpiew piosenek turystycznych przy akompaniamencie gitar.

Miłej zabawy!!


Gminne Centrum Informacji

W Gorlicach działa Gminne Centrum Informacji mieszczące się w Domu Nauczyciela. Głównym zadaniem GCI jest pomoc osobom poszukującym pracy, zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej oraz możliwość nauki języków obcych.
Utworzenie Centrum było możliwe dzięki wygraniu przez miasto grantu z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.GORLICKIE DNI NA RZECZ TRZEŹWOŚCI

Burmistrz Miasta Gorlice, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gorlicach, Stowarzyszenie Gorlicki Klub Abstynenta "Egida", Gorlickie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, gorlickie szkoły podstawowe i gimnazja, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, gorlickie świetlice osiedlowe, Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Medyczne Studium Zawodowe, Młodzieżowy Dom Kultury, Koło PZW "Miasto-Gorlice", Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Gorlicach

serdecznie zapraszają na:

GORLICKIE DNI NA RZECZ TRZEŹWOŚCI
6 - 21 października 2005 r.

program


Polsko - słowackie działania ratownicze

W Gorlicach gościli uczestnicy warsztatów "Ocena zagrożenia, wymiana informacji
i koordynacja działań ratowniczych w pasie przygranicznym ze Słowacją w obszarze województwa małopolskiego połączone z ćwiczeniami praktycznymi w zakresie ochrony i ewakuacji dóbr kultury".
Przedstawiciele władz województwa małopolskiego, poszczególnych samorządów oraz delegacja Republiki Słowacji zwiedzili w Gorlicach Dwór Karwacjanów i Muzeum Regionalne. Zaproszeni goście podczas spotkania z władzami Gorlic zapoznali się z historią miasta oraz przebiegiem bitwy pod Gorlicami.
Złożyli również kwiaty pod tablicą upamiętniającą 90. rocznicę bitwy pod Gorlicami oraz na Cmentarzu Wojennym nr 91.

 

Komunikat

22 września br. po raz siódmy organizowany jest Europejski Dzień bez Samochodu Tegoroczne obchody połączone są z Tygodniem Zrównoważonego Transportu trwającym od 16 do 22 września. Hasło przewodnie obecnej edycji brzmi ?Do pracy bez samochodu. Prowadzone kampanie są odpowiedzią na negatywne konsekwencje wynikające z nadmiernego ruchu samochodowego w miastach zanieczyszczenie powietrza, hałas, wypadki, korki. Dążąc do zmniejszenia powyższych uciążliwości zapraszamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w obchodach. Zachęcamy Państwa do pozostawiania samochodów w garażach i korzystania z alternatywnych, bardziej przyjaznych śDo pracy bez samochodu?. Prowadzone kampanie są odpowiedzią na negatywne

Namawiamy wszystkich do zmiany sposobu poruszania się po mieście nie tylko w trakcie zbliżającej się akcji, ale również w ciągu całego roku.Akcja Lato 2005

Konsul Rosji w Gorlicach

W związku z obchodami 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Gorlicach gościł konsul Federacji Rosyjskiej z Krakowa pan Włodzimierz Cywiński.

W Ratuszu wręczył medale nadane dekretem prezydenta Władimira Putina 23 kombatantom z powiatu gorlickiego, którzy brali udział w bitwach wyzwoleńczych Ziem Polskich wraz z Armią Czerwoną.

Konsul podkreślił, że właśnie dzięki takim właśnie żołnierzom II wojna światowa była ostatnią tak krwawą w XX wieku. Dodał, że Rosja zawsze wysoko ceniła i ceni wkład każdego żołnierza w walkę z faszyzmem.

Po uroczystościach w Ratuszu Konsul Cywiński wraz z władzami miasta i kombatantami złożyli wieńce pod "Szklarczykówką", gdzie w latach 1941 - 45 miało siedzibę gestapo, a następnie na cmentarzu wojskowym w Gliniku, gdzie pochowanych jest 161 żołnierzy radzieckich, biorących udział w wyzwalaniu Gorlic w styczniu 1945 r.

 


Wizyta pracowników naukowych z Francji

Z dwudniową wizytą przebywali w Gorlicach pracownicy naukowi Uniwersytetu Blaise Pascal z Clermont - Ferrand we Francji.
Francuzi badając funkcję i rolę małych i średnich miast w Polsce, zapoznali się z sytuacją społeczną i gospodarczą Gorlic, głównymi zjawiskami społeczno - ekonomicznymi charakterystycznymi dla naszego miasta oraz z kierunkami rozwoju przyjętymi w planach.
Podczas pobytu na Ziemi Gorlickiej goście z Francji spotkali się z Burmistrzem Miasta Panem Kazimierzem Sterkowiczem oraz przedstawicielami gorlickich firm, zwiedzili ważniejsze zabytki i atrakcje regionu.


Kurs dla bezrobotnych

W Gminnym Centrum Informacji w Gorlicach przy ul. Wróblewskiego 10 w dniach 14.04.2005 - 19.04.2005 dla osób bezrobotnych przeprowadzono dwie edycje kursu "ABC Biznesu". Łączna ilość uczestników którzy uzyskali certyfikat ukończenia kursu to 23 osoby,
Kurs realizowany jest z funduszy Phare 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W dniach 24.05.2005 do 22.06.2005 odbywa się kurs "Komputerowa obsługa hurtowni". Liczba uczestników - 20.
Kurs realizowany jest z funduszy Phare 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 

 

Od 04.05.2005 do 31.08.2005 przeprowadzany jest kurs przyuczający do zawodu kosmetyczki. W kursie przewidziano 180 godz. zajęć teoretycznych i 200 godz. zajęć praktycznych. Liczba uczestników - 20.
Kurs realizowany jest z programu Szansa 18-24

kierownik kursów - inż. Bogusław Kamiński.

 

 

 


Kurs dla bezrobotnych

W Gminnym Centrum Informacji w Gorlicach przy ul. Wróblewskiego 10 w dniu 29.03.2005 dla osób bezrobotnych rozpoczęto kurs "Podstawy kompleksowej obsługi komputera". Termin zakończenia kursu to 26.04.2005, łączna ilość godzin - 160, ilość uczestników - 23 osoby, kierownik kursu - inż. Bogusław Kamiński.
Kurs realizowany jest z funduszy Phare 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich.
W najbliższym czasie planowany jest kurs "Przedsiębiorczość" oraz "Księgowość magazynowa"."ROK DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
W GORLICACH"


Gminne Centrum Informacji zlokalizowane w centrum miasta przy
ul. Wróblewskiego 10 w Gorlicach prowadzi swą działalność już od roku.
Aktywizuje uczniów, bezrobotnych, absolwentów i poszukujących pracy poprzez zapewnienie im łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji. Codziennie do GCI przybywa wiele osób, które korzystają z Internetu poszukując możliwości zatrudnienia. Od stycznia do grudnia 2004r. z usług Gminnego Centrum Informacji skorzystało 12 000 osób.
W GCI prowadzone są również kursy dla osób bezrobotnych. W 2004 roku szkolenia dotyczyły głównie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz kursów językowych stopniu podstawowym. Ponadto organizowano również dwie edycje kursu komputerowego a obecnie planujemy zorganizować 5 miesięczną edycję szkoleniową w zawodzie kosmetyczka.

Działalność GCI wraz z mieszczącym się tutaj Klubem Pracy dotyczy przede wszystkim:

ˇ Pozyskiwania ofert pracy,
ˇ Udzielania porad indywidualnych,
ˇ Prowadzenia comiesięcznych szkoleń dla bezrobotnych, (aktywne poszukiwanie pracy oraz kursy językowe)
ˇ Udostępniania informacji istniejących w sieci,
ˇ Kojarzenia pracodawców i poszukujących pracy,
ˇ Udostępniania sprzętu komputerowego osobom bezrobotnym,
ˇ Współpracy z Urzędem Miejskim Gorlice, Ochotniczym Hufcem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, pracodawcami, szkołami, świetlicami środowiskowymi.

Efekty osiągnięte od stycznia do grudnia 2004r.

ˇ Liczba odwiedzających: 12 000
ˇ Liczba udzielonych porad indywidualnych: ok. 860
ˇ Liczba warsztatów aktywnego poszukiwania pracy: 11
ˇ Liczba przeszkolonych osób bezrobotnych w Klubie Pracy: 176 os.
ˇ Liczba przeszkolonych w Klubie Pracy uczniów szkół średnich i zawodowych: 476 os.
ˇ Liczba przeszkolonych osób na kursach językowych: ok. 130 os.
ˇ Liczba przeszkolonych osób na kursie komputerowym: 32 os.
ˇ Liczba osób, które otrzymały zatrudnienie: ok. 100 os.


Sporządził:
LIDER KLUBU PRACY
Małgorzata Gawlik


IX Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych


REGULAMIN
komunikat

IX Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych
w halowej piłce nożnej "5"


Akcji Zima 2005

Urząd Miejski w Gorlicach Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Gorlickie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji , MKS "Radość",
KS "Karpatia", Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów",
Młodzieżowy Dom Kultury
zapraszają
na imprezy w ramach
Akcji Zima 2005

Spotkanie noworoczne

Tradycyjne już spotkanie noworoczne odbyło się 3 stycznia 2005 r. w Domu Weselnym "Akropol" w Gorlicach.
Jak co roku, burmistrz Kazimierz Sterkowicz zaprosił osoby ze środowisk związanych
z miastem. Przybyli: poseł na Sejm RP - Jan Knapik, Radni Rady Miasta Gorlice, przedstawiciele władz powiatu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-kulturalnych, przedstawiciele służby zdrowia, sądownictwa, policji, handlowców i przedsiębiorców, gorlickiego duchowieństwa, partii politycznych, stowarzyszeń, mediów oraz kierownicy jednostek Urzędu Miejskiego.
Spotykali się, by podsumować ubiegły rok i przedstawić plany na rok bieżący.
Zebrani wznieśli toast tradycyjną lampką szampana i złożyli sobie najlepsze życzenia noworoczne.


I N F O R M A C J A
o przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko

Działając zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ) informuję , iż w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gorlicach , Rynek 2 - umieszczono dane o wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji :
linia produkcji maty szklano - poliestrowej "TWINMAT"

położonej w Gorlicach przy ul. Bieckiej .

Inwestor : SAINT - GOBAIN VELIMAT POLSKA, ul. Biecka 11, 38- 300 GORLICE

W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia , w pokoju Nr 311 Urzędu Miejskiego w Gorlicach ,
można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia.


K O M U N I K A T
Burmistrza Miasta Gorlice

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz,. 139, z późn. zm. ) w nawiązaniu do art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) podaje się do publicznej wiadomości , że dnia 9 grudnia 2004 r. o godz. 9 °° w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miasta , na której będzie przedstawiony do uchwalenia projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "MIASTO GORLICE - PLAN NR 1" - cele publiczne - I Etap.


Komunikat dla Przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - "Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw"
nakazuje przedsiębiorcom w terminie do 31 grudnia 2004 r. uzupełnić dokumentację wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o następujące dokumenty:
- numer ewidencyjny PESEL
- określić przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (dostępną do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Gorlicach, pok. 209 lub na stronie internetowej www.stat.gov.pl).


Konkurs na projekt pamiątek związanych z 90-rocznicą Bitwy pod Gorlicami
oraz 650-leciem miasta Gorlice

O G ŁO S Z E N I E
Burmistrza Miasta Gorlice


o terminie sesji Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnice: Śródmieście, Magdalena, os. Łysogórskie


Stosownie do art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ) ,zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości , że dnia 23 września 2004 r. o godz. 9 °° w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miasta , której przedmiotem będzie rozpatrzenie protestów i zarzutów zgłoszonych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Gorlice - Plan nr 3 - III Etap.


"AKCJA LATO 2004"

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Gorlickie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna, ZM LOK, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GKSz "Kornuty" zapraszają do wzięcia udziału w imprezach organizowanych w sierpniu

kalendarz imprez


Przygotowania do obchodów 90 - rocznicy bitwy gorlickiej

W ramach przygotowań do obchodów 90 - rocznicy bitwy gorlickiej odbyło się spotkanie przedstawicieli państw i instytucji zaangażowanych
w te uroczystości.
Do Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów" przybyli konsule krajów biorących udział w I wojnie światowej, władze województwa, powiatu i miasta.
Komitet organizacyjny zaprezentował program obchodów bitwy w 2005r.,
następnie uczestnicy spotkania udali się
na Cmentarz Wojskowy nr 91 w Gorlicach.


Cała Polska czyta dzieciom

W Urzędzie Miejskim w Gorlicach na zaproszenie władz samorządowych przebywali wychowankowie Miejskiego Przedszkola nr 5. W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" burmistrzowie i przedstawiciele Rady Miasta czytali maluchom bajki.

W DNIACH 07-09 MAJA B.R. W MIEJSCOWOŚCI BRENNA ODBYWAŁY SIĘ VIII MISTRZOSTWA POLSKI PRACOWNIKÓW SAMORZADOWYCH W HALOWEEJ PIŁCE NOŻNEJ JUŻ PO RAZ 6- STY Z KOLEI WZIĘŁA UDZIAŁ W TYM TURNIEJU DRUŻYNA URZĘDU MIASTA GORLICE.
cały tekst

zdjęcie drużyny


Półfinały Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet do lat 19

Serdecznie zapraszamy na
mecze piłki nożnej kobiet do lat 19
w ramach

Półfinałów Mistrzostw Europy,

które odbędą się na stadionie OSiR w Gorlicach

22 kwietnia 2004 r. - godz. 16.00 - Polska - Islandia
24 kwietnia 2004 r. - godz. 12.00 - Niemcy - Islandia


W KRAINIE OPERY - OPERETKI MUSICALU

Polska Opera Kameralna - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Kazimierz Kowalski
Burmistrz Miasta Gorlice Kazimierz Sterkowicz
Prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz

zapraszają na galowy koncert

W KRAINIE OPERY - OPERETKI MUSICALU,

który odbędzie się w Gorlickim Centrum Kultury
24 kwietnia 2004 r. o godz. 19.00


Targi Pracy

26 kwietnia 2004 r. w godz. 11.00 - 15.00 w Gorlickim Centrum Kultury
przy ul. Michalusa 4 odbędą się Targi Pracy
"Europa moich marzeń - młodzież w Unii Europejskiej".
Targi, organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy w Nowym Sączu oraz Klub Pracy w Gorlicach, adresowane są do młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy, absolwentów i studentów.
Wszyscy, którzy odwiedzą Targi będą mogli skorzystać z ofert pracy w kraju
i za granicą, poradnictwa zawodowego - w tym spotkań dotyczących pisania dokumentów aplikacyjnych czy autoprezentacji.
Swoje stoiska uruchomią banki udzielające pożyczek dla bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Agencja Rozwoju i Modernizacji Rynku Rolnego,
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i inne.


Dni Gorlic - 30 kwietnia - 3 maja 2004 r.

Pierwsze dni maja to czas, kiedy Gorlice obchodzą - jak co roku - swoje święto. "Dni Gorlic" zapisały się już na stałe w tradycji naszego miasta i regionu.
Dla gorliczan to nie tylko czas radosnego świętowania, to również zaduma nad tragicznymi wydarzeniami, jakie rozegrały się na Ziemi Gorlickiej w czasie I wojny światowej, a szczególnie wspomnienie Bitwy
pod Gorlicami 2 maja 1915 r.

Program Dni Gorlic


Halowa Piłka Nożna

W najbliższy weekend 6 - 7 marca br. w Gorlicach zostaną przeprowadzone eliminacje V Strefy VIII Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych
w Halowej Piłce Nożnej.
Zawody będą rozgrywane w Hali Sportowej OSiR w Gorlicach.
Zgłosiły się drużyny z urzędów miast i gmin z Nowego Sącza, Jasła, Kęt, Gorlic, Nowej Dęby, Strzyżowa, Puław, Krosna i Medyki.
Wszystkich sympatyków piłki nożnej zapraszamy w sobotę na 10.00 na uroczyste otwarcie Mistrzostw.


XXXI Puchar Magury

Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę lutego tj. 29 lutego 2004 r. przeprowadzono XXXI Puchar Magury. Zawody obejmowały slalom gigant dla wszystkich kategorii wiekowych. W rywalizacji wzięło udział ponad 400 zawodników z całej Polski.
Pogoda dopisała, a organizatorzy zapewnili wszystkim świetną zabawę.Tygodnik Powszechny w Dworze Karwacjanów

W czwartek 26 lutego 2004 r. o godz. 18.00 w sali MAŁOPOLSKIEJ GALERII SZTUKI "DWÓR KARWACJANÓW" przy ulicy Wróblewskiego 10 w Gorlicach odbędzie się spotkanie z redaktorami Tygodnika Powszechnego:
Andrzejem Brzezieckim
Tomaszem Cyzem
Jarosławem Makowskim

zatytułowane "Między Bogiem a prawdą".


AKCJI ZIMA 2004

Spotkanie noworoczne

Tradycyjne już spotkanie noworoczne odbyło się 2 stycznia 2004 r. w Domu Weselnym "Akropol" w Gorlicach.
Jak co roku, burmistrz Kazimierz Sterkowicz zaprosił osoby ze środowisk związanych
z miastem. Przybyli: poseł na Sejm RP - Jan Knapik, Radni Rady Miasta Gorlice, przedstawiciele władz powiatu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-kulturalnych, przedstawiciele służby zdrowia, sądownictwa, policji, handlowców
i przedsiębiorców, gorlickiego duchowieństwa, partii politycznych, stowarzyszeń, mediów oraz kierownicy jednostek Urzędu Miejskiego.
Spotykali się, by podsumować ubiegły rok i przedstawić plany na rok bieżący.
Zebrani wznieśli toast tradycyjną lampką szampana i złożyli sobie najlepsze życzenia noworoczne.


Otwarcie Łącznicy Stawiska

18 grudnia br. w Gorlicach odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanej drogi wojewódzkiej nr 977 Moszczenica - Gorlice - Konieczna - Granica Państwa.
W otwarciu tzw. Łącznicy Stawiska wzięli udział: marszałek województwa małopolskiego - Janusz Sepioł, burmistrz Gorlic - Kazimierz Sterkowicz, starosta powiatu gorlickiego - Witold Kochan, goście ze Słowacji i przedstawiciele wykonawców.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu PHARE CBC, województwa małopolskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
W ramach prac przebudowano też fragment ul. Węgierskiej.
Uruchomienie Łącznicy Stawiska rozładuje duże natężenie ruchu w centrum miasta oraz ułatwi dojazd do przejścia granicznego w Koniecznej.OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gorlicach przy
ul.Jagiełły 10 , którego organem założycielskim jest Rada Miasta Gorlice posiada do sprzedaży cały zestaw aparatury funkcjonującej pracowni RTG.
Sprzęt ten posiada aktualny certyfikat jej użytkowania zgodnie z orzeczeniem technicznym z dnia 14.10.2003 r.
Aparat RTG TUR D 800 proponujemy jako sprzedaż na części zamienne do analogicznego aparatu.
Zainteresowani proszeni o kontakt telefoniczny z nr tel.35-38-781


Informacja
o przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko
24-11-2003

Działając zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627) informuję, iż w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Wydział Planowania Przestrzennego Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, umieszczono dane o decyzji ustalajacej warunki zabudowy i zagospodarowania trenu nr 162/03 z dnia 24 listopada 2003 r. dla przedsięwzięcia:
budowa zbiorników wraz z wanną szczelną i przepompownią oleju położonego w Gorlicach przy ul. Michalusa - dot. dz. Nr 517/137

Inwestora: Przedsiębiorstwo Doświadczalno - Produkcyjne "NAFTOCHEM", ul. Lubicz 25, 31-503 KRAKÓW


10 LAT Z "KURIEREM GORLICKIM"
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - ŚWIĘTEM RADOŚCI

"Cała Polska czyta dzieciom"


W Miejskim Przedszkolu nr 5 w Gorlicach rozpoczął się cykl spotkań w przedszkolach pt. "Cała Polska czyta dzieciom".
Książki czytali przedszkolakom: burmistrz miasta - Kazimierz Sterkowicz, zastępca burmistrza - Andrzej Orchel, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM - Aleksander Augustyn, Roman Dziubina - redaktor naczelny "Kuriera Gorlickiego" i wizytator - Stanisława Bąk.VII edycja konkursu
"Najładniejszy balkon i ogród miasta Gorlice"

11 września br. odbyło się rozstrzygnięcie VII edycji konkursu na "Najładniejszy balkon i ogród miasta Gorlice" organizowanego przez Urząd Miejski w Gorlicach.

W związku z małą ilością zgłoszeń konkursowych w poszczególnych kategoriach zmieniono formułę konkursu. Konkurs rozstrzygnięto pomiędzy Pracowniczymi Ogrodami Działkowymi, które zgłosiły swój udział w konkursie tj.:

- Pracowniczy Ogród Działkowy im. T. Kościuszki w Gorlicach
- Pracowniczy Ogród Działkowy im. J. Korczaka w Gorlicach
- Pracowniczy Ogród Działkowy "Spólnota" w Gorlicach.

Po dokonaniu przeglądu zgłoszonych POD:

- jako zwycięzcę na najładniejszy Pracowniczy Ogród Działkowy wytypowano POD
im. J. Korczaka,

- spośród właścicieli działek na terenie POD im. J. Korczaka nagrodzono następujące osoby:
I miejsce - Pani Wanda Mika,
II miejsce - Pan Henryk Mika,
III miejsce - Pan Stanisław Barszcz,

wyróżniono:
Panią Józefę Żarnowską,
Panią Danutę Górską,
Pana Józefa Sopalę,
Pana Tomasza Burasia,

- spośród właścicieli działek na terenie POD im. T. Kościuszki nagrodzono następujące osoby:
I miejsce - Pan Franciszek Dziedziak,
II miejsce - Pan Wiesław Holik,
III miejsce - Pani Anna Taboł,

wyróżniono:
Panią Małgorzatę Przybyłowicz,
Panią Wiesławę Skibę,
Panią Marię Hawro,

- spośród właścicieli działek na terenie POD "Spólnota" i nagrodzono następujące osoby:
I miejsce - Pan Stanisław Socha,
II miejsce - Pan Jan Baran,

wyróżniono:
Pana Janusza Rosiaka,
Pana Mirosława Sawickiego.


Nowy rok szkolny

1 września br. w Szkole Podstawowej nr 5 w Gorlicach nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego.
W tym roku na terenie miasta funkcjonować będzie 5 zespołów szkół i jedna szkoła podstawowa. Łącznie naukę podejmie ponad 3 646 uczniów.
Podczas wakacji wyremontowano salę gimnastyczną w Miejskim Zespole Szkół nr 2, trwa remont sali w MZS nr 4, odświeżono też sale lekcyjne.
Uczniom i nauczycielom życzymy zapału do pracy i nauki oraz wzajemnego zrozumienia.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

W 64 rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele władz miasta złożyli wieniec w imieniu społeczności Gorlic pod tablicą poświęconą bohaterom tej wojny.
Po uroczystości władze miasta spotkały się członkami stowarzyszeń kombatanckich
z terenu Gorlic


Bieg Solidarności

24 sierpnia br. odbył się w Gorlicach IX Bieg Solidarności im. Bronisława Wielgosza - jedna z najpopularniejszych imprez dla biegaczy. Wzięło w nim udział 131 zawodników, w tym 2 niepełnosprawnych. Trasa liczyła 10 km i biegła ulicami Gorlic. Pierwszy mężczyzna, który pojawił się na mecie to Marcin Fehlak z Katowic, wśród kobiet najszybsza była Ewa Brych - Pająk z Częstochowy.
Patronat na Biegiem sprawowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, a w skład komitetu honorowego wchodzili: senator Andrzej Chronowski, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Małopolska - Wojciech Grzeszek, starosta gorlicki - Witold Kochan i burmistrz Gorlic - Kazimierz Sterkowicz.


Informacja
o przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko
30-07-2003

Działając zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627) informuję, iż w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Wydział Planowania Przestrzennego Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, umieszczono wniosek w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania trenu dla przedsięwzięcia:
ogólnomiejski dom towarowy wraz z parkingiem i infrastrukturą techniczną, położonego w Gorlicach przy ul. 11 Listopada - dot. Dz.Nr 560/16/560/17, 560/18, 560/30, 575/7, 585/5, 575/8, 571/2

Inwestora: P. Bogdan Pawłowski, ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w pokoju Nr 311 Urzędu Miejskiego w Gorlicach, można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia.


Informacja
o przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko
23-07-2003

Działając zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627) informuję, iż w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Wydział Planowania Przestrzennego Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2, umieszczono wniosek w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania trenu dla przedsięwzięcia:
budowa dwuch zbiorników magazynowych V=5 000m3 do magazynowania produktów ropy naftowej każdy w tacy A-7 położonego w Gorlicach przy ul. Michalusa - dot. Dz.Nr 517/138.

Inwestora: Rafineria Nafty "GLIMAR", ul. Michalusa 1, 38-300 GORLICE

W związku z powyższym w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w pokoju Nr 311 Urzędu Miejskiego w Gorlicach, można składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia.


"Ignacy Łukasiewicz - twórca epoki"
- konkurs plastyczny

Kolejną imprezą organizowaną w ramach Roku Łukasiewiczowskiego był konkurs plastyczny "Ignacy Łukasiewicz - twórca epoki", w którym wzięli udział uczniowie średnich szkół plastycznych z Zakopanego, Krosna i Nowego Wiśnicza.
Rozstrzygnięcie odbyło się 16 maja br. w Galerii Sztuki "Dwór Karwacjanów" w obecności władz miasta, zaproszonych gości oraz laureatów.
Wyróżnienia otrzymali uczniowie ZSP z Zakopanego: Bernadeta Tajs, Łukasz Zawijacz i Krzysztof Nabagło.
Nagrodę przewodniczącego Rady Miasta Gorlice otrzymał Wojciech Latocha z PLSP z Nowego Wiśnicza, nagrodę kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego UM Gorlice odebrała Magdalena Żurak z PLSP z Krosna.
I miejsce zajęła Józefina Piotrkowska z PLSP z Krosna, II miejsce - Agnieszka Chowaniec z ZSP z Zakopanego, zaś III miejsce - Marcin Płoszaj z PLSP z Krosna.
Imprezę uświetnili ostatni żyjący maziarze wraz z wozem madziarskim oraz scena z życia Łukasiewicza w wykonaniu uczniów ZSE z Gorlic.


Konkurs "Gorlickie korzenie przemysłu naftowego"
- rozstrzygnięty

Około 8 miesięcy temu na terenie powiatu gorlickiego został zainicjowany konkurs wiedzy na temat 150-letniej historii przemysłu naftowego, którym objęto wszystkie typy szkół w powiecie: podstawowe, gimnazjalne i ponadpodstawowe.
Wysłano ok. 200 zaproszeń do udziału w tym konkursie.
W marcu br. przeprowadzono eliminacje i półfinały, a w kwietniu wyłoniono finalistów.
Do zmagań pisemnych przystąpiło 15 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 9 szkół ponadpodstawowych - wszyscy w drużynach 2 - osobowych.
Ostateczny - finał ustny, miał bardzo podniosły nastrój, odbył się 13 maja br. w Sali wystawowej Dworu Karwacjanów w Gorlicach.
W kategorii szkół podstawowych wygrała SP nr 2 z Gorlic, II miejsce zajęła SP ze Stróżówki, III - SP nr 5 z Gorlic.
Wśród gimnazjów najlepsi okazali się uczniowie z Gimnazjum w Brzanie, II miejsce przypadło Gimnazjum nr 4 z Gorlic, III - Gimnazjum nr 3 z Gorlic.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył ZSR z Hańczowej, II miejsce wywalczyli uczniowie z I LO z Gorlic, III - ZSZ z Biecza.
Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody: rowery górskie, aparaty fotograficzne, śpiwory oraz książki i płyty CD.


"Z Wieliczki do solniczki"

14 maja br. na gorlickim rynku zatrzymał się autobus z Muzeum Żup Krakowskich
z Wieliczki z wystawą "Z Wieliczki do solniczki".
O godz. 13.00 gości powitał wiceburmistrz miasta, a następnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowali program związany tematycznie
z przedsięwzięciem.
W ramach ekspozycji można było zwiedzić wystawę o zupach krakowskich, czyli kopalni soli w Wieliczce i Bochni, wysłuchać prelekcji na temat solnictwa
czy kupić pamiątki.
Wystawę chętnie zwiedzali zarówno uczniowie, jak i dorośli mieszkańcy Gorlic.


Inauguracja Roku Łukasiewiczowskiego

24 lutego 2003 r. o godz. 12.00 nastąpiło otwarcie wystawy: "Nafta Nafta Nafta - światło z ziemi - 150 rocznica zapalenia pierwszej lampy naftowej" zorganizowanej w budynku Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach połączonej z inauguracją Roku Łukasiewiczowskiego.


W swoim wystąpieniu zastępca burmistrza Gorlic Andrzej Orchel podkreślił: "dumni jesteśmy, że Gorlice biorą udział w tych uroczystych obchodach. Wiemy jak ważny dla całego naszego regionu był i jest przemysł naftowy"

Historię przemysłu naftowego przypomniał Leszek Brzozowski, dzień dzisiejszy tej gałęzi przemysłu przedstawił dr Piotr Dziadzio.
Odbyła się też promocja albumu "Światło z ziemi"
i publikacji "Skarb Gorlickiej Ziemi - Ocalić od zapomnienia".

Wśród organizatorów znaleźli się: Burmistrz Miasta Gorlice, Przewodniczący Rady Miasta Gorlice, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego,
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Muzeum Regionalne im. I. Łukasiewicza w Gorlicach.

 

Harmonogram imprez w ramach Roku Łukasiewiczowskiego

 


DNI GORLIC

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Gorlicach ogłasza
VII edycję konkursu na
Najładniejszy balkon i ogród miasta Gorlice

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
1. Najładniejszy balkon,
2. Najpiękniejszy ogród przydomowy,
3. Najładniej zagospodarowany teren przed budynkiem wielorodzinnym.

< Zgłoszeń mogą dokonywać wyłącznie właściciele lub użytkownicy balkonów i ogrodów.
< W przypadku terenów przed budynkami wielorodzinnymi zgłoszeń mogą dokonywać mieszkańcy bloków - w przypadku gdy zajmują się utrzymywaniem tych terenów - lub ich administratorzy.
< Zgłoszenie konkursowe powinno uwzględniać: lokalizację, wielkość balkonu/ogrodu oraz krótki opis (m.in. gatunki i odmiany roślin).

Zgłoszenia należy składać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Gorlicach Rynek 2 w terminie do 20 maja 2003 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.


VI SESJA RADY MIASTA GORLICE
24 kwietnia 2003 r. odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice.
Radni po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gorlice za rok 2002, podjęli uchwałę w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Miasta Gorlice
za rok 2002.
Ponadto podjęto m.in. uchwały w następujących sprawach:
- w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek działających w zakresie oświaty, nie będących nauczycielami
- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych
w Zakładzie Budżetowym "Ośrodek Sportu i Rekreacji"
- w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom
- w sprawie zmiany planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice
- w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2
- w sprawie inwestycji pod nazwą "Modernizacja sali gimnastycznej Miejskiego Zespołu Szkół nr 4"
- w sprawie podjęcia czynności zmierzających do likwidacji Zakładu Budżetowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gorlicach w celu przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

Z A W I A D O M I E N I E
Burmistrza Miasta Gorlice

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu "Prognozy oddziaływania na środowisko" i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorlice - Plan nr 3- III etap

Stosownie do art. 4 i 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 ) zawiadamiam, że "Prognoza oddziaływania na środowisko" sporządzona dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorlice - Plan nr 3 - III etap jest udostępniona do publicznego wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 311 (III piętro ) w godzinach pracy Urzędu Miasta Gorlice , w dniach od 22 kwietnia 2003 r. do 28 maja 2003 r.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zmianami, Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 , z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, Dz. U. z 2002 r. N r 113, poz. 984 ) zawiadamiam, że projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorlice - Plan Nr 3 - Etap III , obejmujący dzielnice : Śródmieście, Magdalena, Osiedle Łysogórskie, Osiedle Pułaskiego i "Prognoza oddziaływania na środowisko" , o której mowa w przepisach o ochronie środowiska , będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 28 kwietnia 2003 roku do 28 maja 2003 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorlice - Ratusz, Rynek 2 , w Wydziale Planowania Przestrzennego , Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami , pokój Nr 311( III piętro ) w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść protest; zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu , może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Burmistrza Miasta Gorlice z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia t. j. do 11 czerwca 2003 r.


Gratulacje dla ratowników

27 marca 2003 r. Andrzej Orchel - zastępca burmistrza Gorlic oraz Bogdan Musiał - przewodniczący Rady Miasta Gorlice przyjmowali w Ratuszu uczestników tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce
w Gorlicach 10 marca 2003 r.
Podczas spotkania pracownicy firmy "Angus": Grzegorz Nowak, Tomasz Grzesiak i Antoni Mruk oraz student wychowania fizycznego - Waldemar Pyznar, którzy uratowali tonąca dziewczynkę z Ropy, odebrali listy gratulacyjne z podziękowaniem za bohaterską postawę.
Władze miasta, składając wyrazy szacunku ratownikom, podkreślały "Panów odwaga i poświęcenie ocaliły życie dziecka. Jesteśmy pełni podziwu i szacunku dla szybko i skutecznie przeprowadzonej akcji ratowania życia małej Justunki. Stare polskie przysłowie mówi, że prawdziwe męstwo zna niebezpieczeństwo. Podejmując decyzję o udzieleniu pomocy tonącemu dziecku nie myśleli Panowie o sobie - o zagrożeniu własnego zdrowia czy życia".Komputer dla biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach jest pierwszą w powiecie, która otrzymała dar w postaci komputera od Fundacji im. Andrzeja Urbańczyka. Sprzęt przekazał 14 marca br. na ręce pani dyrektor Ireny Belniak, prezes Zarządu Fundacji w Krakowie - Wojciech Filemonowicz.

Przedstawiciel Fundacji - Adam Smoter podkreślił, że celem Fundacji jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży szkolnej ze wsi i małych miast.

Tragicznie zmarły Andrzej Urbańczyk chciał pomagać przede wszystkim bibliotekom
i szkołom gminnym oddalonym od wielkomiejskich centrów - dodał prezes Filemonowicz.

W imieniu władz miasta podziękowania złożył wiceprzewodniczący Rady Miasta - Jan Dobosz.
Dyrektor biura posła Jana Knapika - Mieczysław Wilczkiewicz wyraził nadzieję, że nie jest to ostatni komputer ufundowany dla powiatu gorlickiego.

W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Rady Miasta - Jan Dobosz, dyrektor biura posła Jana Knapika - Mieczysław Wilczkiewicz, kierownik Wydziału Kultury - Aleksander Augustyn, jego zastępca - Jerzy Knot oraz kierownik Wydziału Promocji UM - Ewa Buhl.


Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Rodzina" obchodzą 10 rocznicę powstania.
Z tej okazji na ręce kierownika Warsztatów - Danuty Dunak wpłynęły listy gratulacyjne od władz miasta, powiatu oraz konsula generalnego RP w Kolonii.
Jak zaznaczył starosta gorlicki - tylko te cywilizacje stworzyły coś trwałego i dobrego, które dbały o swoich najsłabszych i poszkodowanych przez los członków. Te zaś, które hołdowały sile i słabość miały w pogardzie, przeminęły prawie bez śladu.
Pamiętajmy o tych słowach szczególnie w 2003 r., który jest poświęcony osobom niepełnosprawnym.


Halowa Piłka Nożna

W dniach 8-9 marca 2003 r. odbędą się Strefowe Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej "5".
Otwarcie zawodów 8 marca 2003 r. o godz. 10.00 na hali sportowej OSiR w Gorlicach.
W mistrzostwach weźmie udział 11 drużyn z: Nowego Sącza, Medyki, Biłgoraju, Brzeska, Nowej Dęby, Kęt, Jasła, Radymna, Strzyżowa, Niepołomic i Gorlic.


Wizyty gości z Węgier i Słowacji w Gorlicach

W dniach 6-8 marca br. przebywać będzie w Gorlicach delegacja z Nyiregyhaza
z Węgier.
W ramach współpracy z Miejskim Zespołem Szkół nr 4, przyjedzie do Polski dyrekcja szkoły podstawowej im. Benczur Gyula oraz przedstawiciele władz miasta.
Goście odwiedzą Muzeum Regionalne w Gorlicach, Galerię Sztuki Dwór Karwacjanów, spotkają się z nauczycielami w Miejskim Zespole Szkół nr 4.
Na piątek 7 marca na godz. 10.00 Węgrzy zaproszeni są do burmistrza miasta do Ratusza.


W piątek 7 marca br. o godz. 11.00 burmistrz przyjmie również delegację władz z Bardejowa - z primatorem - Boris Hanuscak i sekretarzem miasta - Miroslav Macej. W spotkaniu będzie uczestniczył poseł na Sejm RP - Jan Kapnik.


SESJA RADY MIASTA GORLICE

27 lutego 2003 r. o godz. 9.00 odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

- utworzenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice
- oddania Polskiemu Związkowi Działkowców w Krakowie w użytkowanie wieczyste gruntu własnego Gminy Miejskiej Gorlice położonego przy ul. Blich w Gorlicach
- darowanie na rzecz Skarbu państwa nieruchomości położonej przy ul. Tuwima w Gorlicach
- liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
- uchwalenia budżetu na rok 2003
- uchwalenia Statutu Miasta Gorlice
- zmian w składach stałych Komisji Rady Miasta.

Wśród interpelacji najwięcej uwagi poświęcono sytuacji MZK.


Pamięci Prof. Włodzimierza Kunza

Powołano do życia Społeczny Komitet Uczczenia Pamięci Prof. Włodzimierza Kunza. Założyli go gorliccy artyści oraz grono kolegów i przyjaciół profesora.
6 czerwca br. w rocznicę śmierci profesora zostanie wmurowana tablica pamiątkowa
w Sali Dworu Karwacjanów, która od tej pory nosić też będzie imię Włodzimierza Kunza. Autorem tablicy jest Zdzisław Tohl - dyrektor BWA.

W 1994 r. Rada Miasta Gorlice nadała prof. Włodzimierzowi Kunzowi Honorowe Obywatelstwo Miasta Gorlice.

Podajemy konto Społecznego Komitetu, na które można wpłacać kwoty z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej:
Bank Spółdzielczy w Gorlicach 87950005-192688-2700-41-6

Istnieje również możliwość wpłat indywidualnych za pokwitowaniem w administracji Dworu Karwacjanów.

Prof. Włodzimierz Kunz


Harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych
Zarządów Osiedli

"Debaty o Unii Europejskiej - polskie szanse i obawy"

16 stycznia 2003 r. w Sali Małopolskiej Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach odbyło się spotkanie "Debaty o Unii Europejskiej - polskie szanse i obawy".
Organizatorami byli: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej, Zespół Szkól w Zagórzanach oraz Małopolska Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach.
Patronat nad debatą objęli: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Urząd Miejski w Gorlicach oraz Urząd Gminy w Gorlicach.
W konferencji udział wzięli: Róża Thun - prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, ojciec Marek Pieńkowski - Stowarzyszenie ESPACES, dr Leszek Jesień - m.in. były doradca premiera, obecnie wykładowca w WSB - NLU w Nowym Sączu, Bartłomiej Nowak - Europejski Konwent Młodych, Rafał Kunaszyk - prezes Małopolskiego Forum Edukacji Europejskiej.
Gości powitał Starosta Powiatu Gorlickiego - Witold Kochan, wójt Gminy Gorlice - Ryszard Guzik i Róża Thun - prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
Na Sali znaleźli się przedstawiciele władz miasta - z burmistrzami Gorlic na czele, powiatu, gmin, radni wszystkich szczebli samorządu, dyrektorzy i kierownicy wielu jednostek, stowarzyszeń, szkół zainteresowanych tematyką unijną oraz młodzież szkolna.
Poruszano wiele tematów związanych z integracją Polski z UE - w formie wystąpień oraz dyskusji - m.in.: "Obawy i nadzieje wobec integracji Europejskiej - ile prawdy ile fałszu", "Czy Unia Europejska jest zagrożeniem dla Polskiej tożsamości narodowej", "Czy Unia Europejska to szansa dla polskiego rolnictwa", "Czy Polsce zagraża zalew towarów z zagranicy", "Co młodzi mogą zyskać na wejściu do Unii Europejskiej".
Podczas konferencji młodzież z Zespołu Szkół w Zagórzanach zaprezentowała program artystyczny.Biegowe Zawody Narciarskie "Narciarski Bieg Nafciarzy"

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni w PZN oraz niestowarzyszeni, zgłoszeni indywidualnie lub przez kluby czy szkoły. Start i meta - 16 lutego w Nowicy, początek o godz. 10.30.

Impreza odbywa się w ramach obchodów Roku Łukasiewiczowskiego.
Organizatorami są: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Gorlice, Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorlice, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział Gorlice, LKS "Jutrzenka" Gorlice.

Szczegółowe informacje w załączonym Regulaminie


Spotkanie z działaczami kultury

Burmistrz Gorlic zaprosił twórców i działaczy kultury na spotkanie noworoczne 8 lutego 2003 r. godz. 18.00 w Dworze Karwacjanów.
Podczas spotkania zostaną wręczone symboliczne "Klucze od bram miasta" członkom kwartetu "Camerata" oraz organizatorom mistrzowskich kursów kwartetów smyczkowych w Gorlicach z okazji Jubileuszu 10-lecia imprezy.


Zawody pracowników samorządowych

Pracownicy i radni Starostwa Powiatowego w Gorlicach i gmin z terenu powiatu gorlickiego oraz zaproszeni goście z Bardejova na Słowacji, Nowego Sącza i Grybowa mogą wziąć udział w Spartakiadzie Sportowo - Rekreacyjnej Pracowników Samorządowych i Radnych Gmin Powiatu Gorlickiego.
Zawody będą przeprowadzane 8 i 9 lutego 2003 r. w Hali Sportowej OSiR i Krytej Pływalni w Gorlicach w następujących konkurencjach: unihoc, badminton, tenis stołowy, rzut lotką do celu, pływanie, halowa piłka nożna i strzelanie z broni pneumatycznej.
Początek zawodów 8 lutego o godz. 10.00.
Organizatorami są: Urząd Miejski w Gorlicach, Ośrodek Sportu i Rekreacji Gorlice oraz Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju Gorlice.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 353-62-00 wew. 123. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2003 r.


Wspaniała promocja

SESJA RADY MIASTA GORLICE

Uprzejmie informujemy, że na dzień 30 stycznia 2003 r. (czwartek) na godz. 9.00
została zwołana IV zwyczajna sesja Rady Miasta Gorlice w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2 sala Nr 206 (II piętro).

Proponowany porządek :

0twarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta.
2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Ustna informacja Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

- przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
- powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gorlicach
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorlice, w dzielnicy Glinik, trybem zmiany
- określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorlice oraz regulacji prawnej terenów zajętych pod drogami
- nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowych położonych
w Gorlicach
- uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Gorlice na rok 2003
- zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli
- ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Gorlice

5. 0dpowiedzi na interpelacje Radnych .
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.


Otwarte Mistrzostwa Gorlic

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Gorlice
i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach
serdecznie zaprasza

na zawody narciarskie w slalomie gigancie

"Otwarte Mistrzostwa Gorlic"

które odbędą się 23 stycznia 2003 r. na stoku narciarskim Magury Małastowskiej
otwarcie o godz. 10.00 - dolna stacja wyciągu


Akcja Zima

Rocznica wyzwolenia Gorlic

17 stycznia 2003 roku z okazji rocznicy wyzwolenia Gorlic z okupacji niemieckiej odbędą się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia.
O godz. 10.00 władze miasta wraz z przedstawicielami związków kombatanckich złożą kwiaty pod tablicą pamiątkową na budynku "Szklarczykówki".
Następnie udadzą się na cmentarz poległych na ziemi gorlickiej w czasie II wojny światowej w Gliniku, na którym spoczywa 210 Polaków i 161 żołnierzy radzieckich.

Gorlice odzyskały wolność w tym samym dniu co Warszawa.


Gorliczanie w Papie

W dniach 10 - 12 stycznia 2003 r. piłkarze rocznika 1987 i młodsi KS Glinik - Karpatia Gorlice przebywali w Papie na Węgrzech biorąc udział w turnieju halowym.
W zawodach wystartowało osiem zespołów z Francji, Niemiec, Rumunii, Węgier i Polski.
W swojej grupie eliminacyjnej Gorliczanie pokonali Luneville (Francja) 3:0, rumuński zespół Kovaszna 2:0 i zespół gospodarzy Papai ELC 3:1. W finale po dramatycznym, emocjonującym i trzymającym w napięciu meczu zremisowali z zespołem Schwetzingen (Niemcy) 1:1 i przegrali w karnych 3:2.
Oprócz drugiego miejsca drużyna przywiozła dodatkowe wyróżnienia: Fabian Grądalski został wybrany najlepszym bramkarzem, a Sebastian Kurowski - najlepszym zawodnikiem turnieju.
Chłopcy występowali w składzie: Fabian Grądalski, Kamil Grądalski, Kamil Bania, Wojciech Bździuch, Marcin Galas, Mateusz Jabłczyk, Dawid Kurek, Sebastian Kurowski, Mateusz Sroka, Mateusz Zając i Tomasz Zając. Drużynę prowadził Mieczysław Szloch.
Urząd Miejski w Gorlicach reprezentowany był w Papie przez panią Joannę Bubak - przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta.


Spotkanie noworoczne

Tradycyjne już spotkanie noworoczne odbyło się 2 stycznia 2003 r. w Domu Weselnym "Akropol" w Gorlicach.
Jak co roku, burmistrz Kazimierz Sterkowicz zaprosił osoby ze środowisk związanych
z miastem. Przybyli: poseł na Sejm RP - Jan Knapik, Radni Rady Miasta Gorlice, przedstawiciele władz powiatu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowo-kulturalnych, przedstawiciele służby zdrowia, sądownictwa, policji, handlowców
i przedsiębiorców, gorlickiego duchowieństwa, partii politycznych, stowarzyszeń, mediów oraz kierownicy jednostek Urzędu Miejskiego.
Spotykali się, by podsumować ubiegły rok i przedstawić plany na rok bieżący.
Zebrani wznieśli toast tradycyjna lampką szampana i złożyli sobie najlepsze życzenia noworoczne.
Spotkanie uświetnił koncert zespołu "Pierwszy Raz".

Przemówienie burmistrza Gorlic Kazimierza Sterkowicza